Evangelický kostel

Přijdtě se v pátek 25.5.  podívat do evangelického kostela, čeká vás následující:

18:30-22:30 volná prohlídka areálu, možnost tichého posezení v kostele
19:30-20:30 Koncert Paduana Hispanica – dobové historické skladby z gotiky, baroka, renesance, historický folk.

V průběhu celého večera lze shlédnout fotografie ze života sboru a rekonstrukce fary, k dispozici občerstvení.